Close

Kancelarię Brokerską TASK Spółkę z o.o. tworzy zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie ubezpieczeń. Nasi pracownicy, dzięki swemu profesjonalizmowi potrafią sprostać trudnym wyzwaniom i pomogą wybrać właściwą strategię działania. Mając do dyspozycji najwyższej klasy specjalistów oraz dostęp do nowoczesnych technologii i rozwiązań ubezpieczeniowych proponujemy pomoc w przygotowaniu kompleksowego programu ubezpieczeń oraz programu zarządzania ryzykiem. Wiedza i umiejętności naszych pracowników są stale doskonalone i pogłębiane w ramach szkoleń, zarówno wewnętrznych organizowanych przez Kancelarię Brokerską TASK jak i organizowanych przez zakłady ubezpieczeniowe i reasekuracyjne oraz inne organizacje np. Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, stowarzyszenia rzeczoznawców, izby gospodarcze.

Skorzystanie z usług oferowanych przez Kancelarię Brokerską TASK jest gwarancją dostępu do rozległej wiedzy na temat rynku ubezpieczeniowego, jego najnowszych produktów i najnowocześniejszych rozwiązań technicznych.