Close

KANCELARIA BROKERSKA TASK Spółka z o. o. oferuje kompleksową obsługę ubezpieczeniową w zakresie:

 • ubezpieczenia mienia (ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, od dewastacji, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i nośników danych, ubezpieczenie maszyn od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia budowlano-montażowe),
 • ubezpieczenia inżynieryjno-techniczne,
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC deliktowa, kontraktowa, OC zawodowe, OC za produkt, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu członków władz spółek prawa handlowego, OC pracodawcy, OC organizatorów imprez),
 • ubezpieczenia osobowe,
 • ubezpieczenia komunikacyjne,
 • ubezpieczenia morskie,
 • ubezpieczenia finansowe (gwarancje zabezpieczenia długu celnego, gwarancja wadialna, zwrotu zaliczki, gwarancja należytego wykonania kontraktu, ubezpieczenie należności handlowych (kredytu kupieckiego), należności faktoringowych, spłat ratalnych i leasingowych, ubezpieczenie kredytów eksportowych),
 • ubezpieczenia transportowe (OC przewoźnika, OC spedytora, ubezpieczenia cargo w transporcie krajowym i międzynarodowym),
 • ubezpieczenia lotnicze,
 • ubezpieczenia górnicze,
 • ubezpieczenie ochrony prawnej
 • ubezpieczenia utraty zysku (bussines interruption)
 • ubezpieczenia rolne,
 • ubezpieczenia osobowe: indywidualne i grupowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz na życie, pracownicze programy emerytalne, ubezpieczenia inwestycyjne, ubezpieczenia podróży służbowych, ubezpieczenia wypadków przy pracy,
 • inne.